نقد هارمونیک شهر کرمانشاه

 • جمعه - ۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • روی آوردن به زندگی شهری را یکی از نشانه های ورود به برافراشته شدن پرچم تمدن آن دیار می دانند که حداقل تاثیر زیست در فضاهای شهری، محیط و بستری در جهت شکل گیری بنیان های ذهنی و رفتاری افراد جامعه را فراهم می نماید

  تحلیل تاثیر ناامنی و بی‌اعتمادی بر شکل گیری خلقیات منفی در جامعه ایران

 • جمعه - ۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • چکیده مقاله: تحلیل رفتارها و خلقیات مردم در جامعه ایران، موضوع بررسی‌ها و مطالعات مختلفی قرار گرفته است. با این وجود به‌نظر می‌ر سد باتوجه به تداوم برخی از جنبه های منفی رفتاری در بین ایرانیان، هم‌چنان انجام مطالعاتی از این دست ضروری می‌باشد.

  ضعف‌های متدولوژیک روستوگرایی در برنامه های توسعه پهلوی دوم

 • پنج شنبه - ۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • چکيده: اين پژوهش با بررسي تئوري مراحل رشد والت روستو و برنامه هاي توسعه محمدرضا پهلوي، علل سقوط حكومت پهلوي دوم را به رغم نوسازي هاي اقتصادي و صنعتي بررسي مي نمايد. مقاله حاضر در پي پاسخ به اين سوال است كه با توجه به تاكيد ...

  Social forces and Political Matter in Iran, in the Islamic Republic of Iran

 • پنج شنبه - ۱۱ آذر ۱۳۹۵
 • Mohammad Abolfathi 1, Seyyed AmirHossein Bani Ashraf 2, Zahra Korani 3 Abstract: The current article is attempting to investigate social forces and political matter in Iran in Islamic republic of Iran period. The research findings indicate that today assuming Social Cognition in its cultural dimensions in ...

  New social movements and reform process in Iran (with an emphasis on Alberto Meluchi)

 • پنج شنبه - ۱۱ آذر ۱۳۹۵
 • Mohammad Abolfathi 1, Zahra Korani 2, Seyyed AmirHossein BaniAshraf 3 Received: 08/05/2016; Accepted with revision: 09/27/2016; Published: 11/02/2016 Abstract: The current research through using descriptive analysis aims at investigating the new social movements and matching the components of this movement with the reform movement in Iran. The ...

  عدالت در بستر مجادلات تاریخ‌مندی و فراتاریخ‌مندگرایی

 • یکشنبه - ۲۸ تیر ۱۳۹۴
 • چکیده نویسندگان مقالۀ حاضر با تکیه بر معرفت‌شناسی پیشینی و پسینی، در پی بررسی مفهوم عدالت از دیدگاه‌های مختلف در اندیشۀ سیاسی غرب و اسلام هستند، که نمود آن را می‌توان در جدال اندیشه‌ورزی تاریخ‌مند و فراتاریخ‌مندگرایی در بحث عدالت مشاهده کرد. لذا، با انتخاب روش ...

  بررسی چگونگی ائتلاف احزاب پارلمان در چارچوب تعدیل هندسی

 • یکشنبه - ۲۸ تیر ۱۳۹۴
 • چکیده یکی از موضوعاتی که به بررسی روابط احزاب یا شکاف‌های اجتماعی به عنوان بازیگران نظامی سیاسی می‌پردازد نظریة بازی‌هاست. از نکات محوری این نظریه، عقلانیت بازیگران شرکت‌کننده در بازی است، یعنی بازیگران تلاش می‌کنند بیشترین امتیاز را از طرف مقابل بگیرند. این بازیگران می‌توانند ...

  گالــــری