نام:  سید امیر حسین (سالار)

نام خانوادگی:   بنی اشراف

تحصیلات: مهندس الکترونیک، دانشجوی دکترای علوم سیاسی

شغل: روزنامه نگار، طراح وب سایت