parleman

چکیده یکی از موضوعاتی که به بررسی روابط احزاب یا شکاف‌های اجتماعی به عنوان بازیگران نظامی سیاسی می‌پردازد نظریة بازی‌هاست. از نکات محوری این نظریه، عقلانیت بازیگران شرکت‌کننده در بازی است، یعنی بازیگران تلاش می‌کنند بیشترین امتیاز را از طرف مقابل بگیرند. این بازیگران می‌توانند در نقطه‌ای به نام نقطة زینی با یکدیگر توافق و بیشترین سود و کمترین ضرر را عاید خود کنند. می‌توان نظریة تعدیل هندسی را مکملی برای نظریة بازی‌ها در نظر گرفت. در این مقاله در قالب تعدیل هندسی به دنبال ارائة توافقی میان احزاب پارلمان با استفاده از مفاهیم هندسی هستیم و با در نظر گرفتن حالت‌های مختلف همکاری احزاب در نظامی پارلمانی، ضمن به دست آوردن همنشینی معقول، با استفاده از نظریة ائتلاف به دنبال کاهش تضادها و تعارضات و ارائة فرمولی ریاضی بدین منظور هستیم.

دانلود اصل مقاله

توضیح: ایده اصلی این مقاله را از دوست فرهیخته و بزرگوارم علی سوهانی گرفتم و آن را به نظریه بازیها اضافه کردم.

ارسال دیدگاه

Spam Protection by WP-SpamFree